• Të shpallësh me pasion
    të vërtetën e pakompromentuar
  • DR. MICHAEL YOUSSEF

    Doktor Michael Youssef është themeluesi dhe presidenti i "Rruga me Doktor Michael Youssef", një shërbesë mbarëbotërore që u tregon rrugën njerëzve që po jetojnë në errësirën frymërore për të zbuluar dritën e Krishtit.