• Masidhing Inihahayag
    ang Di-natitinag na Katotohanan
  • DR. MICHAEL YOUSSEF

    i Michael Youssef, Ph.D. ay siyang Nagtatag at Presidente ng Tungo sa Landas kasama si Dr. Micahel Youssef, isang ministeryo sa buong mundo na pinangungunahan ang daan para sa mga taong nabubuhay sa espiritual na kadiliman upang matuklasan ang liwanag ni Kristo.