• การประกาศความจริงที่เที่ย
    งแท้อย่างวิเศษสุด
  • ดร.ไมเคิล ยูสเซฟ

    ดร.ไมเคิล ยูสเซฟ เป็นผู้ก่อตั้งและประธาน ของรายการ "ป้ายชี้ทางกับดร. ไมเคิล ยูสเซฟ" ซึ่งเป็นพันธกิจที่กว้างไกลทั่วโลก ในการนำทางชีวิตและจิตวิญญาณของผู้ที่อยู่ในความมืด สู่การค้นพบแสงสว่างของพระคริสต์