Albanian

Episode video shtesë

 

Martesa sipas mënyrës së Perëndisë – Falja

Martesa sipas mënyrës së Perëndisë – Altruizmi

Besimi i Identitetit të Transformuar

Vendosmëria e identitetit të transformuar

Sjellja e identitetit të transformuar

Ndikimi i identitetit të transformuar

Qëndrimi i identitetit të transformuar

Qendra e identitetit të transformuar

Modelimi i identitetit të transformuar

Përgjegjësia e një identiteti të transformuar

Karakteristikat e identitetit të transformuar

Transformim identiteti, Pjesa 2

Episode audio shtesë

DHJETË URDHËRIMET

Në këtë seri mbi 10 urdhërimet, do të mësoni se çfarë nënkupton secili prej tyre në thelb e në sipërfaqe dhe se si t’i zbatoni në jetën tuaj të përditshme.

DHJETË URDHËRIMET -6

DHJETË URDHËRIMET -5

DHJETË URDHËRIMET -4

DHJETË URDHËRIMET -3

DHJETË URDHËRIMET -2

DHJETË URDHËRIMET -1

FUQIZUAR NGA LAVDËRIMI -9

FUQIZUAR NGA LAVDËRIMI -8

FUQIZUAR NGA LAVDËRIMI -7

FUQIZUAR NGA LAVDËRIMI -6

FUQIZUAR NGA LAVDËRIMI -5

FUQIZUAR NGA LAVDËRIMI -4

Kontakto me shërbesën tonë

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.