Albanian

Episode video shtesë

 

Qendra e identitetit të transformuar

Modelimi i identitetit të transformuar

Përgjegjësia e një identiteti të transformuar

Karakteristikat e identitetit të transformuar

Transformim identiteti, Pjesa 2

Transformim identiteti, Pjesa 1

Të befasuar nga shpresa

Si duhet të jetojmë? Pjesa 5

Si duhet të jetojmë? Pjesa 4

Si duhet të jetojmë? Pjesa 2

Episode audio shtesë

SHTATË POHIMET

Kjo seri eksploron shtatë pohimet e fuqishme që Jezusi shqiptoi ndërsa varej në kryq.

SHTATË POHIMET -7

SHTATË POHIMET -6

SHTATË POHIMET -5

SHTATË POHIMET -4

SHTATË POHIMET -3

SHTATË POHIMET -2

SHTATË POHIMET -1

FUQIZUAR NGA LAVDËRIMI -9

FUQIZUAR NGA LAVDËRIMI -8

FUQIZUAR NGA LAVDËRIMI -7

Kontakto me shërbesën tonë

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.