Albanian

Episode video shtesë

 

Transformim identiteti, Pjesa 7

Transformim identiteti, Pjesa 6

Transformim identiteti, Pjesa 5

Transformim identiteti, Pjesa 4

Transformim identiteti, Pjesa 3

Transformim identiteti, Pjesa 2

Transformim identiteti, Pjesa 1

Si duhet të jetojmë? Pjesa 5

Si duhet të jetojmë? Pjesa 4

Si duhet të jetojmë? Pjesa 3

Si duhet të jetojmë? Pjesa 2

Episode audio shtesë

FUQIZUAR NGA LAVDËRIMI

Zbuloni se si lavdërimi mund të jetë “karburanti që na bën të dobishëm”, dhe mund të sjell gjithë ndryshimin në jetën tonë shpirtërore.

FUQIZUAR NGA LAVDËRIMI -6

FUQIZUAR NGA LAVDËRIMI -5

FUQIZUAR NGA LAVDËRIMI -4

FUQIZUAR NGA LAVDËRIMI -3

FUQIZUAR NGA LAVDËRIMI -2

FUQIZUAR NGA LAVDËRIMI -1

Njihe armikun tënd të vërtetë -14

Njihe armikun tënd të vërtetë -13

Njihe armikun tënd të vërtetë -12

Njihe armikun tënd të vërtetë -11

Njihe armikun tënd të vërtetë -10

Kontakto me shërbesën tonë

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.