Albanian

Episode video shtesë

 

Zbulesa që ka rëndësi -2

Zbulesa që ka rëndësi -1

Episode audio shtesë

LIRI NGA FRIKA

Kjo seri me tetë pjesë mëson se çfarë thotë Bibla për frikën dhe se si ta mposhtim atë me anë të besimit në Perëndinë.

LIRI NGA FRIKA -1

MADHËSHTIA E HIRIT TË PERËNDISË -10

MADHËSHTIA E HIRIT TË PERËNDISË -9

MADHËSHTIA E HIRIT TË PERËNDISË -8

MADHËSHTIA E HIRIT TË PERËNDISË -7

MADHËSHTIA E HIRIT TË PERËNDISË -6

MADHËSHTIA E HIRIT TË PERËNDISË -5

MADHËSHTIA E HIRIT TË PERËNDISË -4

MADHËSHTIA E HIRIT TË PERËNDISË -3

MADHËSHTIA E HIRIT TË PERËNDISË -2

Kontakto me shërbesën tonë

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.