Albanian

Episode video shtesë

 

Si duhet të jetojmë? Pjesa 4

Si duhet të jetojmë? Pjesa 3

Si duhet të jetojmë? Pjesa 2

Si duhet të jetojmë? Pjesa 1

Numërimi i yjeve kur shihet asnjë: duke numëruar yjet do t'ju vërë në provë

Numërimi i yjeve kur shihet asnjë: Numërimi i yllit fillon me një

Numërimi i yjeve kur shikoni asnjë: Numërimi i yjeve ju jep miq në vende të larta

Numërimi i yjeve kur shikoni asnjë: Yjet e numërimit do të transformojnë jetën tuaj

Numërimi i yjeve kur shikoni asnjë: Numërimi i yjeve të gabuar ... shkakton probleme

Numërimi i yjeve kur shikoni asnjë: Numërimi i yjeve rinovon vizionin tuaj

Duke ardhur në shtëpi

Episode audio shtesë

Njihe armikun tënd të vërtetë

Dr. Michael Youssef na tregon karakteristikat e dallueshme dhe strategjitë e armikut si dhe mënyrën se si ne mund t’i hapim rrugën djallit.

Njihe armikun tënd të vërtetë -13

Njihe armikun tënd të vërtetë -12

Njihe armikun tënd të vërtetë -11

Njihe armikun tënd të vërtetë -10

Njihe armikun tënd të vërtetë -9

Njihe armikun tënd të vërtetë -8

Njihe armikun tënd të vërtetë -7

Njihe armikun tënd të vërtetë -6

Njihe armikun tënd të vërtetë -5

Njihe armikun tënd të vërtetë -4

Njihe armikun tënd të vërtetë -3

Kontakto me shërbesën tonë

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.