Albanian

Episode video shtesë

 

Duke ardhur në shtëpi

Të gjitha gjërat e reja

Shpërblim apo Gjykim, pjesa -2

Shpërblim apo Gjykim, pjesa -1

Bisha kundër Qengjit

Shtatë Gjykimet -2

Shtatë Gjykimet -1

Një Vegim i Qiellit

Shtatë letrat drejtuar të krishterëve të shekullit 21 -2

Shtatë letrat drejtuar të krishterëve të shekullit 21 -1

Episode audio shtesë

Fuqia e Zotit për të Jetuar

Mësoni të çlironi fuqinë e Frymës së Shenjtë dhe të jetoni jetën tuaj në plotësinë e saj.

Fuqia e Zotit për të Jetuar -3

Fuqia e Zotit për të Jetuar -2

Fuqia e Zotit për të Jetuar -1

Emrat e Krishtit -4

Emrat e Krishtit -3

Emrat e Krishtit -2

Emrat e Krishtit -1

LIRI NGA FRIKA -8

LIRI NGA FRIKA -7

LIRI NGA FRIKA -6

Kontakto me shërbesën tonë

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.