Albanian

Episode video shtesë

 

Numërimi i yjeve kur shikoni asnjë: Yjet e numërimit do të transformojnë jetën tuaj

Numërimi i yjeve kur shikoni asnjë: Numërimi i yjeve të gabuar ... shkakton probleme

Numërimi i yjeve kur shikoni asnjë: Numërimi i yjeve rinovon vizionin tuaj

Duke ardhur në shtëpi

Të triumfosh si Jezusi, pjesa 5

Të triumfosh si Jezusi, pjesa 4

Të triumfosh si Jezusi, pjesa 3

Të triumfosh si Jezusi, pjesa 2

Të triumfosh si Jezusi, pjesa 1

Të gjitha gjërat e reja

Shpërblim apo Gjykim, pjesa -2

Episode audio shtesë

Njihe armikun tënd të vërtetë

Dr. Michael Youssef na tregon karakteristikat e dallueshme dhe strategjitë e armikut si dhe mënyrën se si ne mund t’i hapim rrugën djallit.

Njihe armikun tënd të vërtetë -5

Njihe armikun tënd të vërtetë -4

Njihe armikun tënd të vërtetë -3

Njihe armikun tënd të vërtetë -2

Njihe armikun tënd të vërtetë -1

HISTORIA E VËRTETË PAS PASIONIT

Fuqia e Zotit për të Jetuar -10

Fuqia e Zotit për të Jetuar -9

Fuqia e Zotit për të Jetuar -8

Fuqia e Zotit për të Jetuar -7

Fuqia e Zotit për të Jetuar -6

Kontakto me shërbesën tonë

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.