Farsi

ویدئو های دیگر

آج کا مکاشفہ (پارٹ 2) مستقبل ماضی کے دن

آج کا مکاشفہ (پارٹ 1) متعلقہ مکاشفہ

تا بازکشت من با این پول تجارت کنید

صوتی های دیگر

ده فرمان

در این مجموعه ده فرمان، شما هر کدام از فرمانها را به شکل سطحی و ریشه ای درک خواهید کرد، و خواهید دانست چطور آن را به زندگی روزانه ی خود ربط بدهید.

ده فرمان -2

ده فرمان -1

اشتراک

ارتباط با خدمت ما

Leading the way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved ©