Swahili

Tangaza
Mwanafunzi
Saidia

Vipindi zaidi vya kusikiza

Sala ya Bwana

Yesu lifunza Sala ya Bwana kama mfano wa kuombea.Micheal Youssef achunguza sala hii na jinsi yaa kuitekeleza katika maisha yetu ya sala.

Sala ya Bwana -5

Sala ya Bwana -4

Sala ya Bwana -3

Sala ya Bwana -2

Sala ya Bwana -1

Kupewa nguvu na Sifa -9

Kupewa nguvu na Sifa -8

Kupewa nguvu na Sifa -7

Kupewa nguvu na Sifa -6

Kupewa nguvu na Sifa -5

Ungana na huduma yetu

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.