Tagalog

Ihayag
Disipolo
Tulong

Karagdagang mga pangkat ng Audio

Ang Layunin ng Kanyang Pagdating – Pasko

Ginagawa ng Diyos ang hindi pangkaraniwang bagay sa pamamagitan ng mga panalanging ng mga ordinaryong tao. Sundin natin ang mga karaniwang buhay na nabago sa pamamagitan ng mga makapangyarihang panalangin at ng makapangyarihang Diyos.

Kalayaan mula sa Pagkatakot -8

Kalayaan mula sa Pagkatakot -7

Kalayaan mula sa Pagkatakot -6

Kalayaan mula sa Pagkatakot -5

Kalayaan mula sa Pagkatakot -4

Makipag-ugnayan sa aming Ministeryo

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.