Tagalog

Ihayag
Disipolo
Tulong

Karagdagang mga pangkat ng Audio

Ang Pagkilos ng Panginoon

Sinuri dito ni Michael Youssef ang paghubog ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng mga tao at pangyayari.

Ang Pagkilos ng Panginoon -2

Ang Pagkilos ng Panginoon -1

Ang Bunga ng Espiritu -15

Ang Bunga ng Espiritu -14

Ang Bunga ng Espiritu -13

Ang Bunga ng Espiritu -12

Ang Bunga ng Espiritu -11

Ang Bunga ng Espiritu -10

Ang Bunga ng Espiritu -9

Ang Bunga ng Espiritu -8

Makipag-ugnayan sa aming Ministeryo

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.