Tagalog

Ihayag
Disipolo
Tulong

Karagdagang mga pangkat ng Audio

Kalakasan sa Pagpupuri

Sa paggamit sa buhay ni Apostol Pablo bilang pinakabalangkas ng seryeng ito’y, ipinapaalala sa atin ni Dr. Youssef na ang Diyos ng lahat ng kaginhawahan ay ibibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan.

Kalakasan sa Pagpupuri -7

Kalakasan sa Pagpupuri -6

Kalakasan sa Pagpupuri -5

Kalakasan sa Pagpupuri -4

Kalakasan sa Pagpupuri -3

Kalakasan sa Pagpupuri -2

Kalakasan sa Pagpupuri -1

Kilalanin mo ang iyong Kalaban -12

Kilalanin mo ang iyong Kalaban -11

Kilalanin mo ang iyong Kalaban -10

Makipag-ugnayan sa aming Ministeryo

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.