Tagalog

Ihayag
Disipolo
Tulong

Karagdagang mga pangkat ng Audio

Kalayaan mula sa Pagkatakot

Ang Ikalawang Aklat ng Timoteo ay sulat na puno ng mga prinsipyong tungkol sa kalakasan ng espiritu sa panahon ng kagipitan at nagbibigay ng pag-asa sa oras ng pangamba.

Kalayaan mula sa Pagkatakot -1

Ang Kahanga-hangang Biyaya ng Diyos -9

Ang Kahanga-hangang Biyaya ng Diyos -8

Ang Kahanga-hangang Biyaya ng Diyos -7

Ang Kahanga-hangang Biyaya ng Diyos -6

Ang Kahanga-hangang Biyaya ng Diyos -5

Ang Kahanga-hangang Biyaya ng Diyos -4

Ang Kahanga-hangang Biyaya ng Diyos -3

Ang Kahanga-hangang Biyaya ng Diyos -2

Makipag-ugnayan sa aming Ministeryo

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.