Tagalog

Ihayag
Disipolo
Tulong

Karagdagang mga pangkat ng Audio

Ang mga Tukso ni Kristo

Bibigyan tayo ni Michael Youssef ang tatlong paagsubok para sa ating espiritual na buhay.

Ang mga Tukso ni Kristo -2

Ang mga Tukso ni Kristo -1

Ang mga Tukso ni Kristo -3

Ang mga Tukso ni Kristo -2

Ang mga Tukso ni Kristo -1

Ang Sampung mga Utos ng Diyos -11

Ang Sampung mga Utos ng Diyos -10

Makipag-ugnayan sa aming Ministeryo

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.