Tagalog

Ihayag
Disipolo
Tulong

Karagdagang mga pangkat ng Audio

Ang Sampung mga Utos ng Diyos

Dito sa labing anim na bahagi ng seryeng ito, matututklasan natin ang proteksiyon ng Diyos, ang Kanyang pagtustos, at ang Kanyang pagliligtas sayo sa araw araw.

Ang Sampung mga Utos ng Diyos -6

Ang Sampung mga Utos ng Diyos -5

Ang Sampung mga Utos ng Diyos -4

Ang Sampung mga Utos ng Diyos -3

Ang Sampung mga Utos ng Diyos -2

Ang Sampung mga Utos ng Diyos -1

Kalakasan sa Pagpupuri -9

Kalakasan sa Pagpupuri -8

Kalakasan sa Pagpupuri -7

Kalakasan sa Pagpupuri -6

Makipag-ugnayan sa aming Ministeryo

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.