Tagalog

Ihayag
Disipolo
Tulong

Karagdagang mga pangkat ng Audio

Ang Pitong Huling mga Salaysay ni Hesus

Nakabatay ang ika apat na bahagi ng seryeng ito sa Unang Aklat ng Juan, at tinatalakay ni Dr. Youssef ang apat na pundasyon ng layunin ng Pagdating ni Kristo.

Tapat na Magkaibigan

Ang mga Tukso ni Kristo -3

Ang mga Tukso ni Kristo -2

Ang mga Tukso ni Kristo -1

Ang mga Tukso ni Kristo -3

Ang mga Tukso ni Kristo -2

Ang mga Tukso ni Kristo -1

Makipag-ugnayan sa aming Ministeryo

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.