Tagalog

Ihayag
Disipolo
Tulong

Karagdagang mga pangkat ng Audio

Kilalanin mo ang iyong Kalaban

Ang anim na bahagi ng seryeng ito ay tumatalakay sa totoong kahulugan ng kapaskuhan, at ang kapayapaang makakamtan kung kasama ang Prinsipe ng kapayapaan.

Kilalanin mo ang iyong Kalaban -1

Makipag-ugnayan sa aming Ministeryo

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.