• டாக்டர் மைக்கேல் யூச்செப்

    ஒப்பிடமுடியாத உண்மையை தாகத்தோடு 
    பிரகடனப்படுத்துதல்
    டாக்டர்  மைக்கேல்  யூசுப்  அவர்கள்  'வழி கட்டி'  என்ற  ஸ்தாபனத்தை  நிறுவி  அதன்  தலைவராக  செயல்பட்டு வருகிறார் . இவருடைய  இந்த  உலகளாவிய  ஊழியமானது  ஆவிக்குரிய  இருளில்  வாழும் ஜனங்களை , மெய்யான  ஒழியாகிய  கிறிஸ்துவை  கண்டுகொள்ள   வழி நடத்துகிறது 

நேரடி ஒளிபரப்பு

ஆடியோ/ஒலி

காணொளி

No posts found!

MY ஆன்மீகம்

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.

LTW GLOBAL