• DR. MICHAEL YOUSSEF

    Të shpallësh me pasion të vërtetën e pakompromentuar
    UNCOMPROMISING TRUTH
    Doktor Michael Youssef është themeluesi dhe presidenti i "Rruga me Doktor Michael Youssef", një shërbesë mbarëbotërore që u tregon rrugën njerëzve që po jetojnë në errësirën frymërore për të zbuluar dritën e Krishtit.

AUDIO

VIDEO

Devocionet e MY

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.

LTW GLOBAL