• DR. MICHAEL YOUSSEF

    Masidhing Inihahayag ang Di-natitinag na Katotohanan
    i Michael Youssef, Ph.D. ay siyang Nagtatag at Presidente ng Tungo sa Landas kasama si Dr. Micahel Youssef, isang ministeryo sa buong mundo na pinangungunahan ang daan para sa mga taong nabubuhay sa espiritual na kadiliman upang matuklasan ang liwanag ni Kristo.

Live Streaming

AUDIO

VIDEO

No posts found!

MY Debosyonal

© Leading The Way with Dr. Michael Youssef, Inc. | All rights reserved.

LTW GLOBAL